Slovník pojmů

Underperform

Situace, kdy se cena akcie vyvíjí hůře než daný akciový index (většinou se bere hranice 5% nad zhodnocení indexu).