Nechte starosti o své investice na profesionálech

V Portu pro vás vytváříme globálně diverzifikovaná investiční portfolia na míru, která poté na strategické úrovni spravujeme. Vybíráme pro vás z více než 10 000 cenných papírů a instrumentů ty s nejlepším poměrem výnosnosti, rizika a nákladovosti.


Všechna Portu portfolia jsou

Diverzifikovaná

S Portu získáte globálně diverzifikované portfolio odpovídající vašemu rizikovému profilu. Investováním do různých tříd aktiv v různých regionech rozmělňujeme riziko a umožňujeme vám profitovat z růstu jak vyspělých, tak rozvojových trhů.

Rebalancovaná

Každé portfolio průběžně monitorujeme a optimalizujeme s ohledem na vývoj trhů tak, aby se rizikovost portfolia neodchýlila od požadované míry. Jakékoliv odchylky od žádoucího stavu automaticky napravujeme.

Zajištěná

Investujeme v zahraničí, ale výnosy vám doručujeme v korunách. S Portu je vaše investice zajištěna proti výkyvům měnového kurzu, takže i posilování koruny má jen omezený vliv na vaše celkové výnosy.

Nízkonákladová

Investujeme do nízkonakladových, vysoce kvalitních a likvidních instrumentů – převážně do ETF sledujících různé světové trhy. Díky tomu získáte expozici na požadovaná aktiva při nejnižších možných nákladech. Držením nákladů nízko umožňujeme dosahovat dlouhodobě vyšších výnosů.

Efektivně alokovaná

Každá koruna je na svém místě bez ohledu na velikost portfolia. Díky využití tzv. frakcí cenných papírů Portu nabízí plně diverzifikované portfolio i pro drobné investory. I drobní investoři tak díky našim technologiím mají své peníze efektivně alokované v široce diverzifikovaném portfoliu.

Jak investujeme vaše peníze

Aktivní vs. pasivní investování

Portu jede na „hybridní pohon“. To na jedné straně znamená investování do globálně diverzifikovaných, nízkonákladových (převážně indexových) fondů a jejich následovné dlouhodobé držení. Na druhé straně máme vše pod kontrolou a v případě nutnosti zasáhneme do investičních strategií.

Nikdy se ovšem nesnažíme odhadnout budoucí krátkodobý vývoj a vsázet na jednotlivé tituly. Stavíme balancovaná portfolia a přítomnost portfolio manažerů pouze zajišťuje, že je o vaše peníze postaráno v dobrých i zlých časech.

Zakládáme si na precizní metodice

V Portu investujeme klientské peníze do balancovaných portfolií na základě jasně stanovené metodiky, kterou zpracoval tým zkušených portfolio manažerů. Naše metodika reflektuje jak teoretické poznatky uznávaných autorů a zároveň laureátů Nobelovy ceny, tak i současnou situaci a tržní podmínky.

Využíváme chytré technologie

Naprogramovali jsme chytré algoritmy, které každému klientovi na základě jeho rizikového profilu a dostupných informací vyberou to nejvhodnější rozložení jednotlivých instrumentů. Současně také nakoupí přesně požadované frakční množství aktiva.

Každodenní péče a kontrola

Náš systém každodenně shromažďuje data z globálních trhů – od vývoje cen až po vhodnost jednotlivých instrumentů – a vyhodnocuje stav každého portfolia. Pokud portfolio vlivem vývoje na trzích překročí riziko, které je pro vás přijatelné, rebalancujeme (tzn. přizpůsobíme) automaticky jeho strukturu. Příchozí dividendy jsou okamžitě připisovány na účet klienta a následně zainvestovány. Technologie nám tak pomáhají být efektivní a držet náklady i poplatky nízko.

Máte poslední slovo

Zní vám naše metody sofistikovaně? To bude tím, že takové opravdu jsou. Dobrá zpráva je, že pro vás je to vlastně bez námahy. V Portu zařídíme, abyste se nemuseli o cokoliv starat. Pokud si ale budete přát změnit míru rizika, kterou nesete, můžete tak učinit kdykoliv. Nad vaším portfoliem máte plnou kontrolu.

Nezapomeňte také, že při investování je třeba počítat s rizikem. Hodnota vašeho portfolia může v čase stoupat i klesat.

Do čeho investujeme

Investujeme do různých druhů investičních instrumentů. Vybíráme ty s nejlepším poměrem výnosnosti, rizika a nákladovosti. Investujeme především prostřednictvím nástrojů typu ETF. Mezi hlavní výhody ETF patří jejich poměrně nízká nákladovost a jednodušší diverzifikace.

Americké akcie

Americké akcie

Spojené státy americké jsou největší ekonomikou světa tvořící 25 % globální produkce. Americký akciový trh se těší dlouhodobému stabilnímu růstu. Najdeme zde akcie těch světově největších, etablovaných společností.

Evropské akcie

Evropské akcie

Díky naší poloze je nám Evropa velmi blízká. Zároveň patří mezi hlavní ekonomické regiony světa. Také díky vlastní měně poskytuje velmi dobrý kontrast k ostatním třídám aktiv. Dlouhodobě mají evropské akcie velký potenciál k růstu. Tím, že se na rozdíl od amerických akcií nachází evropské akcie napříč jednotlivými státy, poskytují větší míru interní diverzifikace.

Asijské akcie

Asijské akcie

Asijské akcie jsou do portfolií zařazeny, jelikož tento region nepochybně patří a vždy patřil, mezi velké hráče na světové scéně. Hlavní ekonomikou je zde Japonsko, které dobře odráží vývoj celé oblasti. Jedná se o vyspělý region zaměřený na technologie a automobilový průmysl.

Akcie rozvíjejících se trhů

Akcie rozvíjejících se trhů

Investice do společností na rozvojových trzích mají vyšší růstový potenciál, avšak jsou také více rizikové. Hodnota akcií těchto společností bývá často kolísavá. Mezi rozvojové trhy patří mimo jiné stále i Česká republika. Největší zastoupení ale v tomto sektoru mají Čína, Taiwan, Indie, či Rusko.

Evropské korporátní dluhopisy investičního stupně

Evropské korporátní dluhopisy investičního stupně

Evropské korporátní dluhopisy jsou vydávané jednotlivými společnostmi k financování svého provozu nebo rozvoje. Jedná se o dluhopisy s nadprůměrnou kvalitou, které jsou vhodné k obchodování vzhledem k nízkému riziku nedodržení závazku a současně vyšším potenciálem zhodnocení.

Americké korporátní dluhopisy investičního stupně

Americké korporátní dluhopisy investičního stupně

Americké korporátní dluhopisy jsou dluhopisy obchodované v dolarech, které vydávají jednotlivé společnosti k financování svého provozu nebo rozvoje. Jedná se o vysoce kvalitní dluhopisy s nadprůměrným ratingem a tedy malým rizikem nedodržení závazku. Současně tyto dluhopisy nabízejí zajímavé zhodnocení, které je větší než například u dluhopisů státních.

Americké High Yield dluhopisy

Americké High Yield dluhopisy

Americké High Yield dluhopisy nabízejí vysoké výnosy, ale existuje zde riziko částečného nebo úplného nesplacení ze strany dlužníka. Jedná se o dluhopisy hodnocené nižším ratingem než dluhopisy investičního stupně. Dobrou diverzifikací lze však jejich riziko minimalizovat.

Dluhopisy z rozvíjejících se trhů

Dluhopisy z rozvíjejících se trhů

Tyto dluhopisy jsou vydávány vládami tzv. rozvíjejících se států. Jedná se o rizikovější dluhopisy než u emitentů z rozvinutých ekonomik, díky čemuž však nabízejí vyšší zhodnocení.

REIT (Real Estate Investment Trust)

REIT (Real Estate Investment Trust)

Real Estate Investment Trust jsou obdobou fondu, které ale místo do akcií a dluhopisů investují do nemovitostí. Stejně jako ETF jsou obchodovatelné na burze a nabízejí zajímavý nástroj pro diverzifikaci portfolia. Hlavní výhodou je poměrně velká dividenda díky příjmům z nájmu.

Komodity

Komodity

Komodita je zboží, které má stejnou kvalitu od jakéhokoliv dodavatele. Například auta nejsou komodita, jelikož každé auto má jiné vlastnosti, ale např. ropa či zlato jsou homogenní produkty, které se mohou obchodovat za jednotnou cenu. Dělí se do 4 hlavních kategorií: energie (ropa, zemní plyn), kovy (zlato, meď, stříbro), zemědělské produkty (kukuřice, oves, pšenice) a maso a dobytek. Komodity jsou obecně méně likvidní a více volatilní, což je činí více rizikovými.

Hotovost

Hotovost

Hotovost je nedílnou součástí portfolia. Jedná se nejen o hotovost v českých korunách, ale i v dolarech nebo eurech, například z přišlých dividend či úroků. Hotovost je pracovní složkou portfolia umožňující provádět pravidelné operace s portfoliem a snížit celkové transakční náklady.

Investujeme po celém světě do tisíce cenných papírů

Prostřednictvím ETF v podstatě investujete do tisíce společností po celém světě.

Portfolio 1
Portfolio 10

Jak portfolia řídíme

Pečlivě vybíráme a vyhodnocujeme instrumenty tak, abychom dosáhli optimálního poměru mezi výnosem a rizikem. Vybrané instrumenty musí být vysoce likvidní při co nejnižší nákladovosti. Jakmile instrument ve vašem portfoliu přestane odpovídat našim přísným kritériím, vyměníme jej ihned za lepší.

Rizika a výnosnost instrumentů v portfoliích monitorujeme na denní bázi. Pokud portfolio vlivem vývoje na trzích překročí riziko, které je pro vás přijatelné, rebalancujeme (tzn. přizpůsobíme) automaticky jeho strukturu. Výsledkem rebalance je vyšší rizikově vážený výnos.

Rebalance

1.

2.

3.

4.

1.

Na začátku nakoupíme portfolio tak, aby odpovídalo vámi zvolené strategii a rozložení jednotlivých tříd aktiv.

2.

Sledujeme odchylku u jednotlivých tříd aktiv ve vašem portfoliu a jakmile tento „drift“ přesáhne stanovenou míru, automaticky provedeme takové transakce, které portfolio napraví.

3.

Rebalance spočívá v odprodeji aktiv s vyšší kladnou odchylkou a naopak nákupem aktiv s vyšší zápornou odchylkou od stanoveného zastoupení v portfoliu.

4.

Tím se portfolio vrátí do původního rozložení.

Jaký je vývoj hodnoty investice

Aktuální hodnotu svých investic můžete sledovat online v aplikaci. Ale jak by to vypadalo s výnosy, pokud bychom vaše portfolio zainvestovali už v roce 2013? Graf zobrazuje simulovanou historickou čistou výnosnost (po započtení poplatků a nákladů na kurzové zajištění) vybraných Portu portfolií.

Portfolio 1
Portfolio 5
Portfolio 10

Pozn.: Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích. Investice na kapitálových trzích nejsou bez rizika.

Portu portfolia 1 až 10 jsou řazena od relativně nízkého rizika a výnosu (1) až po relativně vyšší riziko a výnos (10). Jak jsou jednotlivá portfolia sestavena se dočtete zde.