Slovník pojmů

Validace

Ověření, prověřování, zda určitý postup funguje a bude poskytovat vždy stejný výsledek, který je změřitelný pomocí předem stanovených parametrů.