Slovník pojmů

Třída instrumentů

Skupina instrumentů s podobnými charakteristikami, jejichž cenový vývoj je v daných tržních podmínkách obdobný. Mezi třídy instrumentů patří akcie, dluhopisy, komodity, hotovost nebo nemovitosti.