Slovník pojmů

Tenor

Doba, která zbývá do splacení úvěru nebo skončení splatnosti finanční smlouvy. Nejčastěji se používá v souvislostmi s nestandardními smlouvami, jako jsou devizové nebo úrokové swapy.