Slovník pojmů

Státní dluhopisy

Dluhopisy vydávané státem, v případě České republiky jsou vydávány Ministerstvem financí, kdy emisi provádí Česká národní banka, která se také stará o vyplácení úroků. Státní dluhopisy jsou ze všech tipů dluhopisů nejméně rizikové, proto jsou mezi investory velmi populární. Státy vypůjčené peníze používají například ke splacení státního dluhu.