Slovník pojmů

Rozvinuté trhy

Nejrozvinutější země z hlediska ekonomiky a trhu, do této kategorie patří hlavní evropské země, USA, Kanada, Japonsko nebo Austrálie. Mezi klíčové aspekty, dle kterých se určuje míra vyspělosti země patří úroveň příjmů (HDP na hlavu), rychlost růstu HDP, velikost ekonomiky a stav finančních trhů.