Slovník pojmů

Percentil

Rozdělení statistického souboru pomocí kvantilů na setiny.