Slovník pojmů

Netting

Dohodnuté vzájemné započtení závazků a pohledávek mezi obchodními partnery. Dochází tak ke splacení jenom čistých závazků (pohledávek). Nettingem se v mezinárodním obchodě používá ke snížení transakčních nákladů a nákladů na konverzi měny.