Slovník pojmů

Likvidita

Schopnost přeměnit cenný papír na hotovost (odprodejem). Čím vyšší likviditu cenný papír má, tím rychleji je možné jej směnit na peníze(prodat). Trh je likvidní, jestliže se obchodují dostatečně velké objemy tak, aby případný nákup/prodej cenného papíru výrazně neovlivnil cenu.