Slovník pojmů

Korporátní dluhopisy

Dluhopisy, které vydávají korporace. Ty emitují dluhopisy v případě, že potřebují peníze na rozšíření svých aktivit, pořízení stroje, atd. Jedná se v podstatě o půjčku mezi investorem (vámi) a emitentem těchto dluhopisů. Investor si koupí dluhopis, tudíž půjčí emitentovi a ten se na oplátku zavazuje, že bude držitelům dluhopisu vyplácet úroky a v době splatnosti dluhopisu mu vrátí i jistinu. Investor po době splatnosti má peníze, které původně do dluhopisu vložil, zhodnocené o výnosy.