Slovník pojmů

Hedging

Obecně se je jedná o ochranu před změnou, která by měla negativní dopad. Například se setkáváme se zajištěním proti kurzovému riziku. Používají ho exportéři i importéři, když inkasují pohledávky nebo platí závazky v cizích měnách a případný pohyb měn by měl negativní dopad na proběhlý obchod. Pomocí hedgingu se snižují náklady, které by byly případně způsobeny kurzovými rozdíly. Hedging nabízejí banky i další finanční instituce. Mezi nejběžnější zajišťovací instrumenty řadíme forward nebo swap.