Slovník pojmů

Finanční aktiva

Různé druhy finančních produktů, které nám přináší pravidelný příjem či zisk. Mezi finanční aktiva řadíme oběživo (mince a bankovky), cenné papíry (dluhopisy, akcie, podílové fondy a pohledávky). Pokud finanční aktiva definujeme v rámci investování, tak jsou aktiva vnímána jako jeden z investičních nástrojů, které jejich vlastník drží za účelem dosažení zisku.