Slovník pojmů

Emitent

Společnost nebo oprávněná osoba, která vydává finanční instrument. Finančním instrumentem mohou být peníze nebo cenné papíry.