Slovník pojmů

Dividenda

Podíl na zisku společnosti, který je vyplácen emitentem akcií (akciovou společností) do rukou držitele těchto akcií. O tom, zda budou nebo nebudou dividendy vypláceny rozhoduje valná hromada. Ta zároveň rozhoduje, zda výplatu uskuteční najednou, pololetně nebo kvartálně.