Slovník pojmů

Deflace

Je definována jako pokles cen zboží a služeb v dané ekonomice za určité časové období. Jedná se o opak inflace.