Slovník pojmů

Cenný papír

Dokument, který pro svého majitele/držitele zakládá vlastnické právo nebo jiný majetkový nárok. Mezi cenné papíry řadíme akcie, dluhopisy, podílové listy, ETD, certifikáty, šeky, investiční kupony a další.