Slovník pojmů

Arbitráž

Proces, který využívá rozdílných cen u stejného produktu na odlišných trzích nebo v jiném časovém okamžiku a tím se snaží vygenerovat zisk. Základním kamenem pro arbitráž je zákon jedné ceny, což v praxi znamená, že identické zboží nebo měna by měly mít na všech, ať už světových nebo lokálních trzích, stejnou cenu. Více si můžete přečíst zde.