Slovník pojmů

Akcie

Cenný papír vydaný akciovou společností. Společnost rozdělí svůj základní kapitál na určité množství akcií a ty poté emituje. Investor, který akcii nakoupí, se stává akcionářem a tím pádem i částečným majitelem společnosti. Držba akcie akcionáři přináší právo na podíl na zisku (dividendu) nebo na úpis dalších akcií při zvýšení základního kapitálu. Společně s podílem akcionář získává i hlasovací právo, může se tedy podílet na řízení společnosti, účastnit se valných hromad a hlasovat na nich.
Více si můžete přečíst zde.