Nechte starosti o své investicena profesionálech

Portfolia na míru jsou základem investic každého investora –⁠ malého i velkého. Jsou globálně diverzifikovaná mezi tisíce cenných papírů a profesionálně spravována tak, abyste se vy nemuseli o nic starat.

Založit účet

Proč portfolia
od Portu?

Diverzifikujeme každý vklad

Každý vklad bez ohledu na jeho výši poměrově rozinvestujeme do celého vašeho portfolia díky využití tzv. frakcí cenných papírů. Získáte tak globálně diverzifikované portfolio složené z tisíců akcií a dluhopisů z celého světa.

Rebalancí hlídáme riziko

Každé portfolio pravidelně kontrolujeme, aby se vlivem vývoje cen neodchýlilo od cílové rizikovosti a v případě potřeby jej rebalancujeme. Díky této chytré technice dokážeme dlouhodobě zvyšovat rizikově vážený výnos vašeho portfolia.

Zajišťujeme měnové riziko

Investujeme v zahraničí, ale výnosy vám doručujeme v korunách. Proto neustále sledujeme vývoj měnových kurzů a v případě potřeby vaši investici měnově zajišťujeme.

Minimalizujeme náklady

Investujeme do prověřených a likvidních indexových ETF, které jsou navíc nízkonákladové. Díky pokročilým technologiím a automatizaci držíme nízko také naše poplatky. To vše vám umožní dosahovat s Portu vyšších výnosů.

Kolik investovat a kolik vydělám?

Nastavte výši vkladů a plánovanou délku investování a podívejte se, jaký vývoj investice můžete očekávat.

Jednorázová investice
Pravidelná investice
Délka investování
10 let
Rizikový profil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Čím vyšší rizikový profil, tím více může výnos nebo ztráta vaší investice kolísat v čase. Jaký je váš rizikový profil zjistíte vyplněním investičního dotazníku.

Model očekávaného vývoje

Pozn.: Model zobrazuje očekávaný čistý výnos po započtení Správcovského poplatku Portu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích. Investice na kapitálových trzích nejsou bez rizika.

Jak funguje investování do portfolií Portu?

1. Nejdříve vás poznáme

Nejprve zjistíme, jaký máte investiční cíl, jaké jsou vaše znalosti a zkušenosti s investováním a jak se stavíte k riziku. Jen tak můžeme vybrat tu nejvhodnější investici pro vás.

2. Navrhneme vám portfolio na míru

Během chvilky vyhodnotíme vaše odpovědi a představíme výsledky. Zjistíte, jaký je váš rizikový profil, uvidíte konkrétní složení vaší doporučené investice a i odhad toho, jak se bude její hodnota vyvíjet do budoucna.

3. Bezpečně ověříme vaši totožnost

Stejně jako předchozí kroky, i vyplnění osobních údajů zvládnete odkudkoli během pár minut. My vaši identitu bezpečně ověříme a založíme vám Portu.

4. Převedete peníze a my je zainvestujeme

Nyní už stačí jen poslat váš první vklad a nechat peníze pracovat za vás. Vývoj vašich investic pravidelně monitorujeme a kontrolujeme. Vy tak můžete svůj drahocenný čas trávit jinde.

Investujte dlouhodobě a ušetřete

Jak řídíme riziko

Rizika a výnosnost instrumentů v portfoliích pravidelně monitorujeme. Pokud rizikovost vaší investice vlivem vývoje na trzích překročí úroveň, která je pro vás přijatelná, portfolio rebalancujeme. Jinými slovy přizpůsobíme strukturu portfolia tak, aby došlo k navrácení k původnímu rozložení aktiv v portfoliu. Výsledkem rebalance je pak vyšší rizikově vážený výnos vašeho portfolia.

Optimální alokace

Na začátku nakoupíme portfolio tak, aby rozložení jednotlivých tříd aktiv odpovídalo vámi zvolenému rizikovému profilu.

Vývoj trhu

Rozdílný vývoj cen aktiv může způsobit odchýlení portfolia od optimální struktury. Pokud je tento “drift” velký, algoritmy automaticky spustí rebalanci.

Rebalance

Rebalance spočívá v odprodeji aktiv, které mají v portfoliu větší než optimální zastoupení. Současně se nakoupí aktiva, které jsou podvážena.

Obnova cílové alokace

Prodejní a nákupní operace zajistí, že se portfolio vrátí do optimálního rozložení a tedy i k původnímu rizikovému profilu.

Chytré snižování rizika

Investujete peníze s cílem použít je v budoucnu na splnění svého snu? Nechte Portu, aby vám pomohlo lépe dosáhnout vašeho cíle tím, že za vás v průběhu investice pohlídá její riziko.

Pokud si zapnete funkci Chytré snižování rizika, bude se složení vašeho portfolia automaticky upravovat od dynamického k více konzervativnímu. Díky tomu využijete většího růstového potenciálu na počátku investování a naopak omezíte kolísání hodnoty portfolia před plánovaným výběrem. Více o této funkci se dočtete zde.

Jak se může vaše portfolio měnit v čase?

Každý klient je jiný a proto při určování vhodné rizikovosti vždy bereme v potaz váš individuální rizikový profil a investiční horizont. Jak by mohl vypadat váš plán snižování rizika v čase zjistíte při úpravě svého portfolia.

Doba do plánovaného výběru12 – 10 let
Rizikovost10
Rozložení portfolia
Akcie98,00 %
Ostatní2,00 %

Rizikovost

10
12 let
8
9 let
6
6 let
3
3 rokyVýběr

Doba do plánovaného výběru

Do čeho investujeme

Investujeme do různých druhů investičních instrumentů a vždy vybíráme ty s nejlepším poměrem výnosnosti, rizika a nákladovosti. Investujeme především prostřednictvím nástrojů typu ETF, které nám umožní vaše portfolio snadno diverzifikovat a přitom držet náklady nízko.

Investujeme do tisíců cenných papírů po celém světě

Vyberte rizikový profil a podívejte se, kde po světě můžete s portfoliem od Portu investovat.

Rizikový profil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Americké akcie

Americké akcie

Spojené státy americké jsou největší ekonomikou světa tvořící 25 % globální produkce. Americký akciový trh se těší dlouhodobému stabilnímu růstu. Najdeme zde akcie těch světově největších, etablovaných společností.

Evropské akcie

Evropské akcie

Díky naší poloze je nám Evropa velmi blízká. Zároveň patří mezi hlavní ekonomické regiony světa. Také díky vlastní měně, poskytuje velmi dobrý kontrast k ostatním titulům. Dlouhodobě mají evropské akcie velký potenciál k růstu. Tím, že na rozdíl od amerických akcií se evropské akcie nachází napříč jednotlivými státy, poskytují větší míru interní diverzifikace.

Asijské akcie

Asijské akcie

Asijské akcie jsou do portfolií zařazeny, jelikož tento region nepochybně patří a vždy patřil, mezi velké hráče na světové scéně. Hlavní ekonomikou je zde Japonsko, které dobře odráží vývoj celé oblasti. Jedná se o vyspělý region zaměřený na technologie a automobilový průmysl.

Akcie rozvíjejících se trhů

Akcie rozvíjejících se trhů

Investice do společností na rozvojových trzích mají vyšší růstový potenciál, avšak jsou také více rizikové. Hodnota akcií těchto společností bývá často kolísavá a vyvíjí se často nezávisle na vyspělém světe. Poskytují tak dobrou diverzifikaci. Mezi nejvýznamnější rozvojové trhy patří samozřejmě Čína, Taiwan či Indie, najdeme zde ale také některé státy jižní Ameriky, Afriky nebo dálného východu.

Akcie malých společností

Akcie malých společností

Společnosti s malou tržní kapitalizací možná (zatím) nevynikají svým jménem, rozhodně se však jedná o segment, který nabízí vysoký potenciál růstu. Investice do tzv. „small caps“ bývají sice rizikovější, při dobré diverzifikaci však dlouhodobě nesou nadprůměrné výnosy.

Evropské korporátní dluhopisy investičního stupně

Evropské korporátní dluhopisy investičního stupně

Evropské korporátní dluhopisy jsou vydávané jednotlivými společnostmi k financování svého provozu nebo rozvoje. Jedná se o dluhopisy s nadprůměrnou kvalitou, které jsou vhodné k obchodování vzhledem k nízkému riziku nedodržení závazku a současně vyšším potenciálem zhodnocení.

Americké korporátní dluhopisy investičního stupně

Americké korporátní dluhopisy investičního stupně

Americké korporátní dluhopisy jsou dluhopisy obchodované v dolarech, které vydávají jednotlivé společnosti k financování svého provozu. Do vašeho portfolia jsou vybrány dluhopisy investičního stupně – tedy vysoce kvalitní dluhopisy s nadprůměrným ratingem. Existuje tedy pouze malé riziko nedodržení závazku a současně tyto dluhopisy nabízejí zajímavé zhodnocení, které je větší než například u dluhopisů státních.

Globální High Yield dluhopisy

Globální High Yield dluhopisy

Globální High Yield bondy nabízejí v porovnání s jinými dluhopisy vysoké výnosy. Existuje zde ale také vyšší riziko částečného nebo úplného nesplacení ze strany dlužníka. Jedná se totiž o dluhopisy nižší kvality, než mají dluhopisy investičního stupně. Spojením stovek různých dluhopisů dohromady je však možné riziko minimalizovat – i v případě nějakého nesplaceného dluhopisu by byl dopad na vaše celkové portfolio zanedbatelný.

Dluhopisy z rozvíjejících se trhů

Dluhopisy z rozvíjejících se trhů

Tyto dluhopisy jsou vydávány vládami tzv. rozvíjejících se států. Jedná se o rizikovější dluhopisy než u emitentů z rozvinutých ekonomik, díky čemuž však nabízejí vyšší zhodnocení.

Státní dluhopisy

Státní dluhopisy

Státní dluhopisy jsou považovány za jednu z nejbezpečnějších investic, neboť kreditní riziko spojené se skutečností, že emitent (v tomto případě vláda) nebude schopen dostát svým závazkům, je prakticky nulové. Přínos státních dluhopisů do výkonnosti portfolia je malý, výhodou je však jistota příjmů plynoucích z této investice.

REIT (Real Estate Investment Trust)

REIT (Real Estate Investment Trust)

Real Estate Investment Trust jsou obdobou fondu, které ale místo do akcií a dluhopisů investují do nemovitostí. Stejně jako ETF jsou obchodovatelné na burze a nabízejí zajímavý nástroj pro diverzifikaci portfolia. Hlavní výhodou je poměrně velká dividenda díky příjmům z nájmu.

Komodity

Komodity

Komodita je zboží, které má stejnou kvalitu nehledě na dodavatele. Mnohé komodity (jako například zlato) představují dobrou formu diverzifikace portfolia, jelikož je vývoj jejich ceny slabě korelovaný s vývojem cen jiných tříd aktiv (například akcií). Komodity jsou zahrnovány do portfolií na míru s nízkým až středním stupněm rizika.

Hotovost

Hotovost

Hotovost je nedílnou součástí investice. Jedná se nejen o hotovost v českých korunách, ale i v dolarech nebo eurech, například z obdržených dividend či úroků. Hotovost je pracovní složkou investice, která umožňuje provádět pravidelné operace a snižovat celkové transakční náklady.

Co všechno obsahuje 1% správcovský poplatek

Jeden férový poplatek, nic víc. Portu neúčtuje žádné další vstupní ani výstupní poplatky, žádné poplatky za nákup a prodej cenných papírů, za směnu měn, žádné poplatky za provedenou rebalanci, ani poplatky z nadvýnosů nad stanovenou hladinu.

Pevný roční poplatek za správu obsahuje:
 • Neomezenou automatickou rebalanci
 • Kontrolu a dohled nad portfoliem
 • Veškeré transakční náklady
 • Evidenci a správu cenných papírů
 • Pomoc a podporu, online chat
 • Veškeré případné provize, pobídky a úroky přijaté od třetích stran vám připíšeme na účet
Neplatíte žádné:
 • Vstupní a výstupní poplatky
 • Burzovní a obchodní poplatky
 • Poplatky za směnu měn
 • Poplatky za vedení účtu a výběr peněz
 • Poplatky za úschovu cenných papírů
 • Výkonnostní poplatky a přirážky ani provize za zprostředkování

Čím déle investujete, tím nižší máte poplatek

Své klienty motivujeme k dodržování investičních cílů a odměňujeme je za dlouhodobé odpovědné investování.

S Portu máte možnost vybrat si jedno ze čtyř fixovaných období po které neplánujete svou investici vybírat a čerpat tak odpovídající slevu na poplatku. Za správu své investice platíte po celou dobu fixovaného období snížený poplatek, pokud peníze nevyberete předčasně.

Délka fixovaného období
Sleva na aktuálním Správcovském poplatku
5 let20 %
7 let25 %
10 let30 %
15 let40 %

Nestačí? Přiveďte k investování přátele a získejte 3 měsíce pro oba zdarma

Získejte 3 měsíce zdarma za každého z vašich přátel, který si založí účet a zainvestuje na Portu.

Darujte

3 měsíce zdarma

Získejte

3 měsíce zdarma

Referenční kód najdete po dokončení registrace a prvním zainvestování v sekci Pozvat přátele. Více o programu se dočtete zde.

Výběr nejčastějších otázek