Investujte odpovědně pro lepší zítřky

Věříme, že investováním můžeme přispět k budování udržitelnějšího světa. S odpovědnými portfolii od Portu zhodnocujete vaše peníze s ohledem na naši planetu a společnost, přitom bez kompromisů co se týče výnosů pro vás.

Založit účet

Co je to společensky odpovědné investování?

Společensky odpovědné investování se kromě finančních výsledků firem zaměřuje na jejich dopad na životní prostředí a naši společnost. Peníze jsou investovány do společností, které usilují o snížení negativních dopadů svého fungování na okolní svět a zároveň přispívají k udržitelnému rozvoji.

Finanční výnos
plus
Společenský a ekologický dopad
rovná se
Společensky odpovědné investování
Chci se registrovat

Jak se hodnotí odpovědnost firem?

Jedním z ukazatelů společenské odpovědnosti je tzv. ESG rating. Ten hodnotí, jak si firma stojí v oblasti životního prostředí, v sociální problematice, a jak efektivně je řízena. Do našich odpovědných portfolií zařazujeme pouze společnosti, které v těchto oblastech vynikají. Kromě ESG ratingu přihlížíme také například na množství emisí, které firma vyprodukuje a automaticky vyřazujeme kontroverzní sektory.


Na Portu spoléháme na ESG data od renomované společnosti MSCI, která hodnotí tisíce společností po celém světě. Vy se tak můžete spolehnout, že jsou data o odpovědnosti firem kvalitní a transparentní.

Koláčový graf znázořňující složky E, S a G

Udržitelnost a výnosy ruku v ruce

Měřitelně udržitelnější

Odpovědná portfolia mají prokazatelně lepší ukazatele udržitelnosti.
Společensky odpovědné firmy
Investice do lídrů v odpovědnosti vůči životnímu prostředí i společnosti. Vyřazení kontroverzních sektorů, jako je zbrojní, tabákový nebo fosilní průmysl.
ESG skóre vyšší o 18 %
oproti Portu portfoliu s tradičním složením.
Snížení uhlíkové intenzity o 44 %
oproti emisím, které vyprodukují společnosti zařazeny v tradičním Portu portfoliu.
Pozn.: Srovnání ESG ukazatelů platí pro portfolia s rizikovým stupněm 10 a pro portfolia jiné rizikovosti se může mírně lišit.

Bez kompromisů ve výnosech

Pohled na historickou výkonnost odpovědných portfolií ukazuje, že nemají horší výsledky než ty tradiční. Nemusíte se tak bát, že byste se při odpovědném investování museli vzdát zajímavých výnosů.Pozn.: Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích. Investice na kapitálových trzích nejsou bez rizika.

Zhodnoťte své peníze odpovědně

Více o odpovědném investování najdete v našem Magazínu

Výběr nejčastějších otázek