Vaše nejčastější otázky

Portu strategie

Komu jsou Portu strategie určeny?
Proč pro mě nejsou Portu strategie dostupné?
Jsou Portu strategie zpoplatněny jinak než Portu?
Jaké jsou rozdíly mezi Portu portfolii a Portu strategiemi?
Je možné mít Portu portfolia a Portu strategie najednou?
Jak zapnu službu Portu strategie?
Co se stane se strategií, když v průběhu investování upravím její složení?
Je možný přechod mezi jednotlivými cenovými plány Portu strategií?
Z jakých instrumentů mohu vybírat do svých Portu strategií?
Je možné nakoupit i instrumenty, které Portu nenabízí?
Je minimální investovaná částka stejná jako u Portu portfolií?
Je možné na Portu převádět peníze mezi portfolii a strategiemi?
Nakupuje Portu celé akcie, nebo je možné nakupovat i jejich frakce?
Co značí rizikovost u Portu strategií a jednotlivých instrumentů?
Na jaké Portu investice se vztahuje program Pozvi přátele?
Jak je to s kurzovým zajištěním Portu strategií?
Jak funguje měnové zajištění u Portu strategií?
Proč u některých nabízených instrumentů není možné zajištění měnového rizika?
Lze do strategií přidávat jednotlivé akcie i s účtem pro firmy?
Lze do strategií přidávat české akcie, pokud nejsem český daňový rezident?