Blog

Trendy a náměty v oblasti investování, aktuální vývoj na trzích, analýzy, komentáře, rozhovory, zajímavosti…

Ženy a investice: v čem jdou mužům příkladem?

Investování v žádném případě není doménou jen mužů. Na budoucnost se svými investicemi zajišťuje stále více žen a jak ukazují výzkumy, jsou ve svém zhodnocování dokonce úspěšnější než muži. Čím je to ale způsobeno? Vysvětlení hledejme v rozdílných povahách obou pohlaví.

Rozumná očekávání výnosů

Je prokázáno, že muži jsou co se týče investování v průměru mnohem více sebejistí než ženy, přestože v jiných finančních úkonech, jako je např. placení účtů nebo vytváření rozpočtu jsou si ženy jistější, než muži. V investování vede přehnaná sebejistota k přeceňování informací, které mají muži k dispozici, a tím i k vysokým odhadovaným výnosům. Tyto odhady pak vedou muže k přílišné aktivitě – nadměrné frekvenci obchodování. Racionální investor obchoduje jen pokud očekávaný výnos převýší náklady na provedení obchodu. Pokud však máte vysoká očekávání, neobchodujete racionálně.

Koupit a držet

Nadměrný počet zásahů do investičního portfolia a častá obměna jeho částí v konečném důsledku však snižuje jeho výnos. Dle výzkumů provedených na univerzitě v Berkeley ženy investorky obmění za rok zhruba polovinu svého akciového portfolia, muži však více než tři čtvrtiny. Ochuzují se tak o výnosy, které by měli, kdyby do portfolia nezasahovali. V porovnání s portfoliem, které drželi na začátku roku, přijdou ženy v průměru o 1,7 % a muži dokonce o 2,6 % zisků.

Situace je ještě znatelnější, pokud se podíváme na muže, kteří jsou single. Jejich chuť jednat – například formou častých nákupů i prodejů – je ještě větší, než u mužů sezdaných, a tím jsou jejich čisté výnosy o to horší.

Důležité je však poznamenat, že nižší čisté výnosy nejsou způsobeny špatným načasováním nebo horší schopností vybrat správné akcie v porovnání se ženami. Důvod je čistě v nadměrném obchodování, které kvůli transakčním poplatkům požírá výnosy.

Nesnažit se předehnat trh

Muži se často chovají jako podílové fondy. Zajímavostí je, že podobnou míru obratu akcií ve svém portfoliu jako single muži mají i podílové fondy, které jsou v Česku velmi oblíbené. Portfolio manažeři ve snaze předehnat trh i jeden druhého obchodují nadměrně. Jaké to má dopady již víme.

Portu si z těchto poznatků bere ponaučení. Pro skladbu svých portfolií používá pasivní formu investování. Nesnaží se odhadovat vývoj jednotlivých akcií a měnit podle toho složení portfolia. Přehnaná sebejistota není dobrá a s Portu se vám jí povede čelit ještě lépe – mužům i ženám.