Investiční rezerva nově ve dvou variantách

V reakci na rostoucí úrokové sazby jsme letos v březnu spustili konzervativní produkt Investiční rezerva, který kromě menšího zastoupení investiční složky obsahuje právě úročenou hotovost. Nově je Investiční rezerva dostupná ve dvou variantách –⁠ opatrnější a odvážnější. Současná Investiční rezerva se stává odvážnější variantou a nově přidaná je varianta opatrnější. Ta aktuálně obsahuje pouze úročenou hotovost se sazbou 6,25 % p.a. Možnost založit si ji má každý náš klient bez jakéhokoliv omezení.

Připomeňme si, že Investiční rezerva je nejvíce konzervativní produkt od Portu. Jedná se o investiční službu, u které je primárním investičním cílem ochrana vložených prostředků proti znehodnocení při současné minimální míře kolísání hodnoty a jejíž složení je aktivně spravováno.

Složení Investiční rezervy a její cíl:

K dosažení svého cíle využívá Investiční rezerva dvě základní složky:

První složka je tvořena úročenou hotovostí. Tato složka produktu je srovnatelná se spořicím účtem. Jejím cílem je přinášet pozitivní zhodnocení sazbou, jejíž výše je navázaná na aktuální základní sazbu ČNB (tzv. dvoutýdenní repo sazbu). Přesná výše sazby je dána na základě obchodní dohody s protistranou. Portu se vždy snaží vyjednat co nejvýhodnější sazbu a průběžně jedná s několika protistranami, u kterých může hotovost úročit. Z hlediska bezpečnosti je hotovost u banky vždy evidována na jméno zákazníka a je tak pojištěna dle Zákona o bankách do výše 100 000 eur.

Druhá složka Investiční rezervy je investiční. Je tvořena diverzifikovanými investičními instrumenty typu ETF (globální akcie, dluhopisy a zlato), jejichž cílem je dosahovat dlouhodobějšího zhodnocení vložených peněz. Hodnota těchto investičních instrumentů může v čase růst i klesat, a nelze proto zaručit, že bude výnos z Investiční rezervy pouze kladný.

Poměry těchto dvou složek jsou různé pro Odvážnější a Opatrnější investiční rezervu, stejně jako se mění zastoupení složky akciové, dluhopisové a komoditní na základě rizikového stupně našich Portu portfolií.

 

Opatrnější investiční rezerva má jako primární cíl co nejvíce minimalizovat kolísání hodnoty a vyhnout se negativním propadům. Investiční složka je proto zařazována jen v příznivé tržní situaci, a to v malé míře. Opatrnější investiční rezerva může alokovat až 99 % do úročené hotovosti a investiční složku po určitou dobu zcela vynechat. Zpravidla v dobách vysokých sazeb (respektive vysokého úročení hotovosti) je poměr úročené hotovosti vyšší.

V současnosti obsahuje Opatrnější investiční rezerva 99 % úročené hotovosti. Tato hotovost je úročena nejlepší možnou sazbou, kterou se nám pro tuto variantu podařilo vyjednat a to 6,25 % (platná k 15. 7. 2022). Investiční složka aktuálně není zastoupena a po dobu takto vysokých úrokových sazeb není v plánu ji zařazovat. O zařazení investiční složky (respektive před nakoupením instrumentů) by byli investoři dostatečně dopředu informováni. 

Doporučený investiční horizont je 6 měsíců a více.

Odvážnější investiční rezerva má cíl při minimálním kolísání hodnoty přinášet mírně vyšší zhodnocení než Opatrnější varianta. Investiční složka je proto zařazována vždy (minimálně z 15 % hodnoty). Její zastoupení se však v čase může měnit s ohledem na tržní situaci. Zpravidla v dobách nízkých sazeb (respektive nízkého úročení hotovosti) je poměr investiční složky vyšší.

V současnosti obsahuje Odvážnější investiční rezerva 83 % úročené hotovosti a po 5 % globálních akcií, protiinflačních dluhopisů a zlata. Zbylé 2 % jsou drženy v hotovosti. U této varianty již investiční komise neplánuje podíl úročené hotovosti navyšovat. Při větším snižování sazeb má naopak v plánu podíl investiční složky na úkor úročené hotovosti zvyšovat.

Doporučený investiční horizont je od 1-2 let.

Opatrnejsi a Odvaznejsi rezerva_slozeni

Aktuální složení Opatrnější a Odvážnější investiční rezervy si můžete prohlédnout níže. S ohledem na aktuální tržní situaci se mohou poměry hotovostní a investiční složky v čase měnit na základě rozhodnutí investiční komise.

 

Limity variant Investiční rezervy

Pro obě varianty Investiční rezervy jsou stanoveny limity pro minimální a maximální podíl investiční složky a také roční cílený výnos a největší očekávaný pokles na hodnotě. Shrnuje to následující tabulka.

Rozdíl opratné a odvážné rezervy

 

Jak novou Investiční rezervu založit? 

Je to jednoduché. Stačí na stránce Souhrn kliknout na Založit Investiční rezervu a v nastavení vybrat, zda chcete založit opatrnější nebo odvážnější variantu.

U dříve založené Investiční rezervy, která je nyní odvážnější variantou, lze její variantu změnit na opatrnější v sekci Plánování rezervy, na kterou se dostanete z jejího detailu.

Objem peněz vložených do Investiční rezervy není nijak limitován a ani její založení není ničím podmíněno. I nadále platí, že jména bank, u kterých je aktuálně hotovost uložena a úročena nebude Portu z obchodních důvodů zveřejňovat –⁠ právě proto, aby mohla zajistit takto zajímavé úročení.

 

Založení opatrné investiční rezervy

 

Vaše peníze
mají na víc