Češi se bojí inflace, finanční gramotnost nepatrně roste

Z posledního průzkumu České bankovní asociace (ČBA) vyplývá, že se většina domácností obává rychle rostoucích cen, proti inflaci se ale bohužel nijak nebrání, neví totiž jak. Jen 13 % respondentů uvedlo, že si v oblasti peněz vystačí sami, naopak čtvrtina lidí se ve financích nevyzná vůbec nebo si neví rady.  

Finanční gramotnost se zlepšila 

ČBA došla se svým Indexem finanční gramotnosti k podobnému závěru jako náš Index investiční gramotnosti – finanční a investiční gramotnost Čechů se zvýšila v obou případech o jeden bod. To není nijak významný posun, ale je třeba brát rostoucí trend pozitivně.

Vyšší vzdělání = lepší gramotnost 

Lepší finanční gramotnost je spojená s vyšším vzděláním. Respondenti se základním vzděláním měli nižší skóre než ti s vysokou školou. Vyšší skóre ale měla i skupina lidí ve věkové kategorii 50+. Vzdělání tak není jediný způsob, jak si zlepšit svou finanční gramotnost, důležité jsou i zkušenosti. 

To koresponduje se zjištěním Indexu investiční gramotnosti, ze kterého vyplynulo, že mladí lidé do 26 let mají nejhorší gramotnost, ačkoliv se považují za zkušené investory. 

Čtvrtina lidí si s financemi neví rady 

Z průzkumu ČBA také vyplynulo, že si celá čtvrtina populace velmi málo nebo vůbec neví rady se svými financemi. Takové zjištění je alarmující, a i my se snažíme veřejnost edukovat a tvoříme množství obsahu například na téma sestavení vlastního rozpočtu, o chybách investorů do ETF nebo vyvracíme různé mýty například o investicích do zlata.  

Většina Čechů si peníze odkládá, proti inflaci se ale nebrání 

Nadpoloviční část respondentů si odkládá peníze například na nečekané události, bohužel se 40 % dotázaných proti inflaci nijak aktivně nebrání a ani to neplánuje. To je velmi nešťastné, neboť jejich prostředky budou mít po tomto roce, ve kterém nás čeká nebývale vysoká inflace, hodnotu nižší třeba i o 15 %. Přitom existují i bezpečné způsoby zhodnocení peněz. 

Pro ty, kteří se bojí klasických investičních nástrojů jako jsou dluhopisy nebo akcie, máme v nabídce i Investiční rezervu. Její opatrnější verze nabízí možnost zhodnocení prostředků sazbou, která je velmi blízká aktuální hlavní úrokové sazbě, kterou stanovuje ČNB. Tyto peníze jsou uloženy u ČNB, nejsou uloženy v akciích, dluhopisech, nebo jiných nástrojích kapitálového trhu.  

Rodiče to mají složité 

V nepříjemné situaci se nachází zejména rodiče, pro které je hlavním strašákem nástup dětí do školy. Omezování výdajů v domácnosti potká nebo potkalo asi 30 % dotázaných rodičů. Z nich si celá jedna třetina bude muset na výdaje spojené se začátkem školního roku vzít nějakou formu půjčky. Nadpoloviční většina si bude muset půjčit částku do 3 000 Kč.  

Kdo za to může? 

Kdo vlastně může za to, že Češi nejsou ve financích úplně kovaní? V průzkumu se lidé vyjádřili jasně. 58 % lidí si myslí, že za špatnou finanční gramotností stojí hlavně školní systém a nedostatečná připravenost pedagogů, dalších 32 % se domnívá, že za finanční znalosti nese odpovědnost rodina. 

Vaše peníze
mají na víc