Bezpečnost na prvním místě

Bezpečnost a ochrana klientských prostředků je pro nás na prvním místě. Aplikace Portu je zabezpečena šifrovaným protokolem a vícefaktorovou autorizací.

Bezpečně nakládáme nejen s osobními údaji, ale pečlivě řídíme i tzv. counterparty risks a credit risk, tedy například služby úschovy a správy cenných papírů a bank. Cenné papíry do portfolií vybíráme s ohledem na možná rizika neplnění závazků jejich vydavatele a ztráty likvidity. Zní to sice složitě, my ale naštěstí dobře víme, co děláme.

Ochrana peněz

Vícefaktorová autentizace.  Portu chrání váš účet před zneužitím tím, že při každém přihlášení poskytne další úroveň ochrany. Peněžní transakce a zásadní změny vašeho profilu je vždy nutné potvrdit unikátním SMS klíčem. Volitelně lze zapnout dvoufaktorovou autentizaci i pro každé přihlášení do Portu.

Automatické odhlášení.  Pokud jste neaktivní po delší dobu, Portu vás automaticky odhlásí, aby neoprávněné osoby neměly přístup k vašemu účtu. Zároveň získáte přehled o historii přihlášení k vašemu účtu.

Potvrzení kontaktních informací.  Portu vám zašle e-mailem upozornění o změnách vašich kontaktních informací na předchozí i aktualizované adresy.

 Peníze můžete vybrat pouze na vlastní ověřený bankovní účet.

Hotovostní zůstatky vašeho portfolia jsou vedené na sběrném zákaznickém účtu velkých bank a jsou pojištěné podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, do výše 100 tis. eur.

Identifikace klienta a ochrana osobních údajů

Důkladně ověřujeme totožnost u všech nových klientů. Požadujeme veškeré údaje dle platné legislativy týkající se praní špinavých peněz - podle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nesmíme zprostředkovávat transakce a investice anonymním uživatelům.

Při zpracování vašich osobních údajů přitom klademe velký důraz na ochranu vašeho soukromí. Ve všech krocích postupujeme plně v souladu s platnými zákony (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Vaše osobní údaje a data nikdy nebudeme sdílet s žádnou třetí stranou bez vašeho svolení. Více informací o ochraně osobních údajů.

Správa majetku a pojištění vkladů

Evidenci a správu zahraničních cenných papírů zajišťuje pro Portu banka BNP Paribas. Obchodování s cennými papíry uskutečňuje WOOD & Company přímo nebo prostřednictvím svých obchodních partnerů a brokerů jako jsou Barclays, UBS nebo RBC.

Majetek každého klienta je veden odděleně od majetku společnosti i ostatních zákazníků. Peněžní prostředky klientů jsou vedeny na sběrných zákaznických účtech u velkých bank, které by v případě naší insolvence nebyly předmětem konkurzní podstaty. Při obchodování na účet klienta se řídíme tzv. Best Execution Policy a jednáme vždy ve vašem zájmu.

Ochrana dat

Zabezpečená komunikace. Spojení mezi vámi a našimi servery je zajištěno podle standardů používaných ve finančnictví, pomocí šifrovaných protokolů.

Zabezpečené servery. Veškeré informace o vašem účtu jsou zašifrovány a uloženy za monitorovanými firewally v zabezpečeném zařízení, které je chráněno 24 hodin denně.

Systematické postupy. Zajišťujeme nepřetržité šifrování, audit, protokolování, zálohování a ochranu dat. Naše postupy jsou pravidelně auditovány nezávislou institucí.

Licence a regulace

Provozovatel Portu, společnost WOOD & Company Financial services, je subjektem regulovaným Českou národní bankou s licencí obchodníka s cennými papíry.

WOOD & Company Financial services je auditovaná společností EY.